Nasza historia

TWR Women of Hope (Kobiety Nadziei)

Historia

Trans World Radio jest światową organizacją międzywyznaniową, wykorzystującą mass media do wypełnienia nakazu Pana Jezusa Chrystusa, by czynić uczniami wszystkie narody. TWR głosi więc od roku 1954 „Całe Słowo całemu światu”. W czasach PRL-u audycje w języku polskim były nadawane z Monte Carlo. Od roku 1994 oddział polski tego radia, Impuls TWR Polska, działa na terenie Polski, we Wrocławiu.

Od roku 1993 działa globalna służba TWR Women of Hope (Kobiety Nadziei) oferująca na całym świecie współczucie i nadzieję w Bogu kobietom maltretowanym emocjonalnie, fizycznie lub duchowo, poprzez głoszenie ewangelii, podniesienie świadomości, modlitwę i praktyczną pomoc. Służba ta nadaje programy radiowe opracowane przez kobiety dla kobiet, w języku ich serca.

Jako oddział polski TWR zainteresowaliśmy się służbą TWR Women of Hope w roku 2016. Tłumaczyliśmy na język polski program i wytyczne działania, i prosiliśmy TWR Europe o pomoc w powołaniu tej służby do życia.
W listopadzie 2016 gościliśmy przedstawicielki Women of Hope z TWR Europe, Eeva Vähäsarja i Rachel Chonka, a także przedstawicielkę Wrocławskiego Forum Kobiet, Beatę Marczak. Powstała wówczas polska grupa TWR Women of Hope (Kobiety Nadziei), przy ogromnym wsparciu Mirka Dulęby, szefa Impuls TWR Polska. Ustalono, że zaczynamy od włączenia się do globalnej modlitwy udostępnianej nam przez służbę TWR Women of Hope.
Ideę modlitwy za kobiety maltretowane, wykorzystywane, pozbawione możliwości edukacji, zniewolone tradycjami kulturowymi propagowałyśmy na różnych obozach chrześcijańskich i tak grono modlących się wzrosło do ponad 100 osób.
Przez 3 lata była to więc grupa wsparcia modlitewnego, na podstawie comiesięcznego kalendarza modlitwy tłumaczonego z języka angielskiego. Kalendarz ten z czasem obejmował także zgłoszone przez nas intencje modlitewne w sprawach kobiet polskich. Pod koniec 2019 roku postanowiliśmy przystąpić do produkcji programów radiowych dla kobiet.
W minionym okresie kilkakrotnie gościliśmy przedstawicielki Women of Hope przy TWR Europe, a także dyrektorkę służby globalnej Women of Hope dr Peggy Banks. Nasze przedstawicielki brały także udział w konferencji europejskiej tej służby. To pozwoliło nam zrozumieć z czym zmagają się kobiety na całym świecie oraz zobaczyć w jaki sposób możemy działać i pomagać uciśnionym, zniewolonym kobietom i ich rodzinom.

Oto krótkie relacje z tych spotkań:
23 listopada 2016 roku miała miejsce wizyta Eevy Vähäsarja i Rachel Chonka, które przybliżyły nam cel i działania globalnej służby TWR Women of Hope. Ukazały nam one sprawy, z którymi zmagają się kobiety na całym świecie: niewolnictwo, prostytucja, przymusowa praca, ubóstwo spowodowane wojnami, kataklizmami, brakiem pracy, małżeństwa dzieci, los wdów pozbawianych praw do dzieci i dóbr, brak edukacji i szykany, brak opieki medycznej, czystej wody, warunków higienicznych, i wiele innych.
Eeva i Rachel zachęcały nas, abyśmy włączyły się do ruchu modlitewnego w intencjach przekazywanych w miesięcznych kalendarzach.
Pierwszy kalendarz w języku polskim, na miesiąc grudzień 2016, obejmował intencje modlitewne „za kobiety, aby doświadczyły życia wiecznego”.

10 czerwca 2017 roku przyjechała do nas Ivonne z Anglii, która miała dla nas bardzo znamienne słowo. Bóg poruszył jej serce słowem z Ewangelii Jana 10:10 „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości”. Opowiedziała nam swoje świadectwo – „Skradzione i odzyskane życie”, które dotknęło naszych serc. Bóg dał jej pragnienie robienia audycji radiowych dla kobiet.

25-28 września 2018 roku odbyła się w Bratysławie konferencja „Unite Leaders Conference 2018 TWR Women Of Hope”, w której uczestniczyły nasze przedstawicielki, Barbara Kużas z Impuls Radio TWR i Dorota Heczko Sobierajska z Wrocławskiego Forum Kobiet. W konferencji wzięło udział ok. 60 kobiet z 25 krajów. Był to bardzo dobry, owocny czas. Codzienne spotkania obejmowały uwielbienie Boga, wykłady i warsztaty, a także, w podgrupach, modlitwa wg kalendarza, w ojczystym języku uczestniczek.

Podkreślano konieczność głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie i współpracy z innymi organizacjami, by możliwie jak najwięcej pomóc kobietom duchowo i materialnie. Działania te trzeba dopasować do sytuacji i kultury w danym kraju, skupiając się przede wszystkim na Bogu.

Podczas przerw na herbatkę uczestniczki konferencji nawiązywały relacje, wymieniały się doświadczeniami, poznawały się nawzajem oraz kulturę kraju, który reprezentowały. Dzieliły się także świadectwem życia w Bogu. Bożym powołaniem dla Women of Hope jest służba dla kobiet w świecie.

Po tej konferencji zrodziło się w nas pragnienie szerszego działania, zwłaszcza produkcji programów radiowych adresowanych do kobiet. Jesienią 2019 roku do naszego zespołu dołączyła Agnieszka Kobierska, która służbę dla kobiet uznała za swoje powołanie. Przyjęła ona funkcję koordynatorki naszej grupy TWR Polska WoH.

11.01.2020 Gościliśmy w tym dniu Eevę Vähäsarja – koordynatorkę WOH na Europę oraz Samuela Lacho, przedstawiciela TWR Europe na Europę Wschodnią. Omówiliśmy sprawy związane z produkcją programów radiowych dla kobiet i związane z tym sprawy organizacyjne.
Agnieszka przedstawiła prezentację i plan działania na 2020 rok.

Od tej pory tworzymy skrypty audycji dla kobiet i nagrywamy je. 

Od tej pory zaczęliśmy pracę nad audycjami. Tworzymy skrypty, nagrywamy audycje, edytujemy i publikujemy.

Trans World Radio jest światową organizacją międzywyznaniową, wykorzystującą mass media do wypełnienia nakazu Pana Jezusa Chrystusa, by czynić uczniami wszystkie narody. Głosi więc od roku 1954 „Całe Słowo całemu światu”. W czasach PRL-u audycje w języku polskim były nadawane z Monte Carlo. Od roku 1994 oddział polski tego radia, Impuls TWR Polska, działa na terenie Polski, we Wrocławiu.
Od roku 1993 działa globalna służba TWR Women of Hope (Kobiety Nadziei) oferująca na całym świecie współczucie i nadzieję w Bogu kobietom maltretowanym emocjonalnie, fizycznie lub duchowo, poprzez głoszenie ewangelii, podniesienie świadomości, modlitwę i służbę miłosierdzia. Służba ta nadaje programy radiowe opracowane przez kobiety dla kobiet, w języku ich serca.
Jako oddział polski TWR zainteresowaliśmy się służbą TWR Women of Hope w roku 2016. Tłumaczyliśmy na język polski program i wytyczne działania, i  prosiliśmy TWR Europe o pomoc w powołaniu tej służby do życia.
W listopadzie 2016 roku gościliśmy przedstawicielki Women of Hope z TWR Europe, Eeva Vähäsarja i Rachel Chonka, a także przedstawicielkę Wrocławskiego Forum Kobiet, Beatę Marczak. Powstała wówczas polska grupa TWR Women of Hope (Kobiety Nadziei), przy ogromnym wsparciu Mirka Dulęby, szefa Impuls TWR Polska. Ustalono, że zaczynamy od włączenia się do globalnej modlitwy udostępnianej nam przez służbę TWR Women of Hope.
Ideę modlitwy za kobiety maltretowane, wykorzystywane, pozbawione możliwości edukacji, zniewolone tradycjami kulturowymi propagowałyśmy na różnych obozach chrześcijańskich i tak grono modlących się wzrosło do ponad 90 osób.
Przez 3 lata była to więc grupa wsparcia modlitewnego, na podstawie comiesięcznego kalendarza modlitwy tłumaczonego z języka angielskiego. Kalendarz ten z czasem obejmował także zgłoszone przez nas intencje modlitewne w sprawach kobiet polskich. Pod koniec 2019 roku postanowiliśmy przystąpić do produkcji programów radiowych dla kobiet.
W minionym okresie kilkakrotnie gościliśmy przedstawicielki Women of Hope przy TWR Europe, a także dyrektorkę służby globalnej Women of Hope. Nasze przedstawicielki brały także udział w konferencji europejskie tej służby. To pozwoliło nam zrozumieć z czym zmagają się kobiety na całym świecie oraz zobaczyć w jaki sposób możemy działać i pomagać uciśnionym, zniewolonym  kobietom i ich rodzinom.
Oto krótkie relacje z tych spotkań:

23 listopada 2016 roku miała miejsce wizyta Eevy Vähäsarja i Rachel Chonka, które przybliżyły nam cel i działania globalnej służby TWR Women of Hope Ukazały nam one sprawy, z którymi zmagają się kobiety na całym świecie: niewolnictwo, prostytucja, przymusowa praca, ubóstwo spowodowane wojnami, kataklizmami, brakiem pracy, małżeństwa dzieci, los wdów pozbawianych praw do dzieci i dóbr, brak edukacji i szykany, brak opieki medycznej, czystej wody, warunków higienicznych, i wiele innych.
Eeva i Rachel zachęcały nas, abyśmy włączyły się do ruchu modlitewnego w intencjach przekazywanych w miesięcznych kalendarzach. Pierwszy kalendarz w języku polskim, na miesiąc grudzień 2016, obejmował intencje modlitewne „za kobiety, aby doświadczyły życia wiecznego”.

10 czerwca 2017 roku przyjechała do nas Ivonne z Anglii, która miała dla nas bardzo poruszające słowo. Bóg poruszył jej serce słowem z Ewangelii Jana 10:10 „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości”. Opowiedziała nam swoje świadectwo – „Skradzione i odzyskane życie”, które dotknęło naszych serc. Bóg dał jej pragnienie robienia audycji radiowych dla kobiet.

9 czerwca 2018 roku gościliśmy liderkę światowej służby WoH, Peggy Banks oraz koordynatorkę WoH na teren Europy,  Eevę Vähäsarja. Dzieliły się one sytuacją kobiet w wielu krajach, aktualnymi sprawami oraz swoim doświadczeniem w tej służbie. Poruszaliśmy również problemy kobiet w Polsce, rozmawialiśmy o ich zmaganiach i trudnościach. Spotkanie było bardzo owocne.

25-28 września 2018 roku  odbyła się w Bratysławie konferencja  „Unite Leaders Conference 2018 TWR Women Of  Hope”, w której uczestniczyły nasze przedstawicielki, Barbara Kużas z Impuls Radio TWR i Dorota Heczko Sobierajska z Wrocławskiego Forum Kobiet. W konferencji wzięło udział ok. 60 kobiet z 25 krajów.
Był to bardzo dobry, owocny czas. Codzienne spotkania obejmowały uwielbienie Boga, wykłady i warsztaty, a także, w podgrupach, modlitwa wg kalendarza, w ojczystym języku uczestniczek.
Podkreślano konieczność głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie i współpracy z innymi organizacjami, by możliwie jak najwięcej pomóc kobietom duchowo i materialnie. Działania te trzeba dopasować do sytuacji i kultury w danym kraju, skupiając się przede wszystkim na Bogu.
Podczas przerw na herbatkę uczestniczki konferencji nawiązywały relacje, wymieniały się doświadczeniami, poznawały się nawzajem oraz kulturę kraju, który reprezentowały. Dzieliły się także świadectwem życia w Bogu. Bożym powołaniem dla Women of Hope jest służba dla kobiet w świecie.
Po tej konferencji zrodziło się w nas pragnienie szerszego działania, zwłaszcza produkcji programów radiowych adresowanych do kobiet. Jesienią 2019 roku do naszego zespołu dołączyła Agnieszka, która służbę dla kobiet uznała za swoje powołanie. Przyjęła ona funkcję koordynatorki naszej grupy TWR Polska WoH.

11.01.2020 roku gościliśmy w tym dniu Eevę Vähäsarja – koordynatorkę WOH na Europę oraz Samuela Lacho, przedstawiciela TWR Europe na Europę Wschodnią. Omówiliśmy sprawy związane z produkcją programów radiowych dla kobiet i związane z tym sprawy organizacyjne. Agnieszka  przedstawiła prezentację i plan działania na 2020 rok.
Od tej pory pracujemy nad  audycjami dla kobiet. Od marca 2022 roku zaczęliśmy nadawanie audycji.