Założenia misji

TWR Nadzieja Kobiet

TWR

Założenia misji

W swej misji niesiemy nadzieję w Jezusie kobietom na całym świecie i między pokoleniami

TWR Nadzieja Kobiet jest polskim oddziałem TWR Women of Hope. Naszym celem jest służenie kobietom poprzez:

 • codzienną modlitwę skupioną na problemach kobiet w Polsce i na świecie
 • programy radiowe zmierzające do rozwoju świadomości i umiejętności 
 • głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie
 • praktyczną pomoc.

Jako kobiety, które poznały miłujące serce Boga i znalazły w Nim nadzieję dla siebie i swoich rodzin, pragniemy dzielić się swoim doświadczeniem z innymi kobietami. W cotygodniowych audycjach pragniemy odkrywać prawdy Bożego Słowa i plan, który Bóg przygotował dla każdej z nas.

Celem naszych programów radiowych jest przekazanie kobietom praktycznych porad dot. życia spełnionego, godnego, w pojednaniu z Bogiem i ludźmi, niosąc im nadzieję w Chrystusie, a także prawdę, że Bóg je kocha i że są w Jego oczach cenne.  

Rozpowszechniamy także comiesięczny kalendarz modlitwy, wysyłany do wielu osób, które podjęły wyzwanie modlitwy wstawienniczej o sprawy kobiet i rodzin na całym świecie.

Kobieta nadziei:

 • wie, że istnieje Bóg, który o niej nie zapomniał
 • ma serce skoncentrowane na Jezusie Chrystusie
 • wie, że Bóg ją ceni, że jest dla Niego drogocenna
 • oczekuje od Boga wskazówek i mądrości
 • wierzy w moc Ducha Świętego
 • posiada nadzieję i uzdrowienie w Jezusie
 • wierzy, że Bóg ma dobry plan dla jej życia 
 • wychodzi z niewoli grzechu, świadoma tego, co Jezus uczynił dla niej na krzyżu
 • kroczy z wiarą w wolności córki Boga
 • służy innym kobietom, pomaga im poznać prawdę Słowa Bożego i chodzić w wolności od grzechu, jako dziecko Boże.
 • modli się za inne kobiety.

Misja

Wiele kobiet nie wykorzystuje swoich talentów, swojego potencjału, który włożył w nie Bóg, bo są zatrzymywane przez okoliczności. A przecież Bóg je tak bardzo kocha.

W dzisiejszym świecie kobiety, także w naszym kraju, są prześladowane i poniżane:

 • nawet przez najbliższych
 • w namacalny sposób cierpią fizycznie
 • często same muszą zmagać się ze wszystkimi problemami i z wychowywaniem dzieci
 • czasem  ciężkie doświadczenie przewraca ich życie do góry nogami
 • nierzadko po prostu brak im poczucia miłości, spełnienia, wieszają się na swoich partnerach jak bluszcze i to niszczy ich relacje.

Nie jest Bożą wolą, aby kobiety cierpiały i chcemy, aby one to zrozumiały.

Bóg ma plan dla każdej kobiety – pełen szczęścia, radości i poczucia spełnienia.
Chcemy pokazać kobietom, jak w Boży sposób przejąć autorytet nad złymi okolicznościami, nad swoim życiem i bez buntu, zerwanych relacji, żyć w zwycięstwie, idąc drogą wytyczoną przez Boga.

Bóg nie stworzył kobiety jako osoby bezradnej lub słabej. Ma On piękną historię dla każdej z nich jako wyjątkowy wyraz Jego łaski i miłości. Bez względu na to, jak trudne są wyzwania dla kobiet na całym świecie, Bóg nie zapomniał o żadnej z nich.

Właśnie dlatego TWR Women of Hope Polska – Nadzieja Kobiet pragnie budować i wyposażać kobiety, aby wypełniały Boże cele dla nich samych. Podążamy za najlepszym przykładem, jakim jest Jezus. Wbrew standardom swoich czasów Jezus traktował kobiety z godnością i współczuciem i zapraszał je do swojej służby. Zlecił On swym naśladowcom niesienie ewangelii na krańce ziemi, czyniąc uczniami wszystkie narody. Wierzymy, że kobiety są istotną częścią tego planu Jezusa.