Modlitwa

TWR Women of Hope (Kobiety Nadziei)

Modlitwa LUTY 2024 EUROPA

Niewolnictwo należy już do przeszłości, czy tak? Nie. Nawet dzisiaj około 50 milionów ludzi żyje w niewoli. Najbardziej znaną formą niewolnictwa jest handel ludźmi. Miliony kobiet na świecie są ofiarami seks biznesu.

W raporcie Departamentu Stanu USA z 2023 r. szacuje się, że w 2021 r. z 44 722 ofiar handlu, które trafiły do Niemiec, 93% to kobiety. Niemcy nie są wyjątkiem. Przed tym wyzwaniem stoją wszystkie zamożniejsze kraje UE. Jest to niefortunna rzeczywistość popytu na prostytutki oraz przeciągania ofiar z krajów biednych do bogatych. Z ofiar urodzonych w Europie większość pochodzi z Bułgarii i Rumunii. W Bułgarii, np. najbardziej narażone na ryzyko handlu ludźmi są osoby o niskim wykształceniu i niskich dochodach, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych, osoby bezdomne i Romki.

Nie ma prostego rozwiązania na złożony i wieloaspektowy problem handlu ludźmi. Dlatego tak istotne jest partnerstwo w walce z tą ogromną niesprawiedliwością. Jako TWR Women of Hope możemy zapewnić część rozwiązania przez program Hidden Treasuers (Ukryte Skarby): wykorzystanie mediów do dzielenia się ewangelią z ofiarami handlu ludźmi.

Media są pomocnymi narzędziami w docieraniu do kobiet, a także w procesie zdrowienia, ponieważ: 1) wiele ofiar handlu ludźmi (z biednych społeczeństw) nie potrafi czytać, więc słuchanie audio jest realną opcją zdobywania wiedzy o Jezusie; 2) można z nich korzystać bez wiedzy prześladowców.

10-odcinkowe słuchowisko zachęca słuchaczki do ucieczki z „więzień burdelu”. Ale to dopiero początek procesu uzdrowienia. Dla tych początkujących tworzymy drugą serię, programu skupiającą się na muzyce uwielbienia. Ufamy, że przez uwielbienie, zachęcające słowa uwolnionych ofiar oraz Biblię pomożemy ofiarom w procesie rozwoju nowej tożsamości w Chrystusie. Prosimy, módlcie się, aby Bóg dał naszemu zespołowi mądrość i wskazówki potrzebne w opracowywaniu tej nowej serii.

– Miia da Silva, regionalna koordynatorka WOH Europe i CAMENA „Miejsce mediów w eliminowaniu handlu ludźmi”.

*  Imiona zmienione

Módl się proszę …

 1. … Panie, pociesz, wzmocnij i chroń każdą Ukrainkę i rodzinę, które uciekły przed wojną do krajów europejskich, pozostawiając swoich mężów i domy. (Ps. 59:16)
 2. … Ojcze, chroń matki i krewnych, którym grożą śmiercią, ponieważ ich dzieci należą do gangów przestępczych w Szwecji. Niech ich dzieci zostaną uwolnione. (Ps. 32:7)
 3. … Panie, obdarz mądrością zespół WoH w Hiszpanii promujący „Hidden Treasures” (Ukryte Skarby), pomagający kobietom w niewoli seksualnej. (J 8:36)
 4. … Boże, przemień ludzi przez służbę serbskiego zespołu WoH w mediach socjalnych. Niech te programy inspirują kobiety do szukania Ciebie oraz wskazówek w Biblii. (Ps. 90:17)
 5. … Ojcze, powołuj i prowadź duchowych mentorów i wolontariuszy w kontaktach ze słuchaczami TWR WoH w regionie Północnego Kaukazu w Rosji. (Prz. 2:6)
 6. … Sytuacja gospodarcza w Portugalii jest trudna. Wiele rodzin nie stać na żywność i mieszkanie. Boże, wołamy o pomoc dla nich. (Ps. 34:6)
 7. … Prosimy Cię, Panie, o zdrowie psychiczne dla młodych ludzi w Polsce uwikłanych w różne uzależnienia. Otwórz ich serca na Twoją Dobrą Nowinę. (Rzym. 13:14)
 8. … Ojcze, zainspiruj liderki zespołu WoH w Rumunii do wybierania tematów i gości wg duchowych potrzeb słuchaczek ich programów. (Filip. 4:9)
 9. … Panie, pomóż Norweżkom poznać ich prawdziwą wartość w Tobie i wyznaczać priorytety w codziennych obowiązkach. (Rzym. 12:2)
 10. … Ojcze, błogosław liderkę nowej służby TWR WoH dla Romek i Muzułmanek w Macedonii oraz nagrania programu „Precious and Beloved” (Cenna i Kochana). (Jak.1:5)
 11. … Niech chrześcijanki w Holandii korzystają z wolności, by dzielić się ewangelią w swoim otoczeniu. Dwie trzecie populacji kraju to niechrześcijanie. (Rzym. 1:16)
 12. … Ojcze, prowadź europejski zespół Hidden Treasures (Ukryte Skarby) pomagający tym programem ofiarom seks biznesu odzyskać siły i znaleźć nową tożsamość w Chrystusie. (Prz. 3:5-6)
 13. … Chwała Bogu za darczyńców w Niemczech, pomagających nam wspierać zespoły, programy i projekty TWR Women of Hope w 14 krajach. (Izaj. 12:4)
 14. … Boże Ojcze, modlimy się za chrześcijanki we Francji, służące prostytutkom dzieląc się z nimi ewangelią, aby były wolne. (J 8:9-11)
 15. … Boże, chroń fińskie kobiety doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. Niech ich partnerzy nauczą się je kochać. (Efez. 5:25)
 16. … Ojcze, niech ludzie w Grenlandii gniew, tęsknotę i rozpacz przynoszą do Ciebie i znajdą uzdrowienie oraz światło w ciemności. (Ps. 55:22)
 17. … Boże, niech nowa aplikacja w języku perskim, opracowana przez partnerów TWR w Skandynawii i Holandii, niesie ewangelię Irańczykom spragnionym prawdy. (Mat. 5:6)
 18. … Panie, niech kobiety w Danii cierpiące na stany lękowe, niską samoocenę, stres i choroby psychiczne znajdą Twoje uzdrowienie i pokój. (Izaj. 57:18-19)
 19. … Panie, wzmocnij duchowo koordynatorkę i zespół WoH w Chorwacji, aby mogły wspierać w wierze kobiety, którym służą. (Kol. 1:9-10)
 20. … Ojcze, umacniaj i dodawaj otuchy chrześcijanom w Belgii, gdzie dominuje sekularyzm, aby trwali w wierze mimo trudności. (J 16:33)
 21. … Chwała Bogu za organizacje, które dołączyły do albańskiego zespołu WoH i służą w schronisku dla ofiar przemocy domowej. Niech molestowane kobiety poznają tam Jezusa. (J 13:34-35)
 22. … Boże, modlimy się za każdą Hiszpankę cierpiącą na stres, stany lękowe i choroby psychiczne. Niech Cię pozna i zazna Twojego odpocznienia. (1 P 5:7)
 23. … Panie, chroń kobiety, które nowych audycji w języku rosyjskim „Precious and Beloved” (Cenna i Kochana), słuchają potajemnie, ze strachu przed mężami. Otwórz ich serca, aby Cię poznały. (Mk 5:36)
 24. … Panie, obdarz mądrością i siłą portugalski zespół WoH, przekazujący Słowo Boże i pomagający kobietom znaleźć w Tobie swoją prawdziwą tożsamość. (Prz. 4:6-7)
 25. … Boże, wzbudź w Polsce prawych przywódców, którzy będą chronić prawa kobiet i zapewnią im wysokiej jakości opiekę zdrowotną. (J 15:12)
 26. … Co czwarta dziewczynka w wieku od 16 do 19 lat w Norwegii doświadczyła wykorzystania seksualnego. Panie, chroń dziewczynki przed tą przemocą i ulecz ich traumy. (Izaj. 41:10)
 27. … Ojcze, daj mądrość zespołowi TWR WoH w Albanii w docieraniu do następnego pokolenia i grup ludzi dotychczas nieosiągniętych. (Prz. 11:30)
 28. … Ojcze Niebieski, Ty ukształtowałeś nas w łonie matki; jesteśmy cudownie stworzeni na Twój obraz. Modlimy się, aby ustawodawcy w Danii przyjęli Bożą perspektywę na życie. (Ps. 139:13-15)
 29. … Panie, daj mądrość europejskim przywódcom i ustawodawcom, tworzącym prawa dotyczące prostytucji. Wiele krajów kryminalizuje seks biznes, aby zmniejszyć popyt. (1 Tym. 2:1-4)